Spyur_header
 
ՍՏԵՂԾԵՔ ՈՒՂԻՂ ԿԱՊ
ՁԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԵՏ
Այժմ «Սփյուռ» տեղեկատուն կարող է Ձեր հաճախորդներին
ուղիղ կապով միացնել Ձեզ հետ
 
 
«Սփյուռը» կազմակերպությունների համար ստեղծել է մրցակցային առավելություն ստանալու ևս մեկ հնարավորություն Հայաստանի ամենապահանջված հեռախոսային տեղեկատուի միջոցով:
  
«Զանգի վերահասցեավորում» ծառայություն.
տեղեկատու զանգահարողի և կազմակերպության միջև ուղիղ հեռախոսակապի
ապահովում

ԻՆՉՊԵՍ Է ԴԱ ԳՈՐԾՈՒՄ

Հեռախոսային տեղեկատուով Ձեր կազմակերպության հարցման դեպքում, անհրաժեշտ տեղեկությունները տրամադրելուց հետո, տեղեկատուի մեր մասնագետը, զանգահարողի ցանկությամբ, զանգը վերահասցեավորում է Ձեր կազմակերպությանը:

 call forwarding
 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ «ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋԻ» ՄԻՋՈՑՈՎ
Պատվիրատուի համար ստեղծված է «Անձնական էջ» (pp.spyur.am-ում), որի միջոցով Դուք կարող եք ցանկացած պահին հետևել ծառայության ընթացքին, այսինքն՝
 • ստանալ տեղեկություններ
  վերահասցեավորված յուրաքանչյուր
  զանգի վերաբերյալ.
  - զանգի օրը, ժամը, րոպեն
  - զանգահարողի հեռախոսահամարը
  - զանգի ձայնագրությունը
 • ստանալ տեղեկություններ ծառայության
  վերաբերյալ.
  - պատվիրած րոպեները
  - վճարած գումարը
  - սպառված և չսպառված րոպեները
  - զանգի միջին տևողությունը
  - այլ
 Company Account
«ԶԱՆԳԻ ՎԵՐԱՀԱՍՑԵԱՎՈՐՈՒՄԸ» ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՏԱԼԻՍ
 • Ձեր կազմակերպության հանդեպ հետաքրքրությունը վերածել հեռախոսազանգի
 • Ապահովել պոտենցիալ հաճախորդի համար լրացուցիչ հարմարավետություն
  (զանգահարողի համար կարիք չկա կազմակերպությանը միանալու համար կատարել հեռախոսազանգ)
 • Վերահսկել Ձեր աշխատողների սպասարկման որակը
  (զանգերի ձայնագրությունների միջոցով Դուք հեշտությամբ կարող եք իմանալ ինչ և ինչպես են խոսում Ձեր աշխատողները հաճախորդի հետ)
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԻՆԸ
Ծառայության անվանումը Գինը (ներառյալ ԱԱՀ)
Զանգի վերահասցեավորում (60 րոպե) 15 000 դրամ
 
Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել «ՍՓՅՈՒՌ» (հեռ.՝ 060-619999):
 
 
«ՍՓՅՈՒՌ» ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
 
Հայաստանի Գործարար տեղեկատու
Հայաստանի Դեղին էջեր
 
Հեռ.՝ 060-619999
Էլ.փոստ՝ commerce@spyur.am
 
Spyur_Footer