«ՍՓՅՈՒՌԻ» ՄԱՍԻՆ


«Սփյուռը» տեղեկատվական շուկայում ներկայանում է որպես.
 • ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ®
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ ®
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐ
«Սփյուռը» միակ տեղեկատվական ընկերությունն է, որը, սկսած 1992 թվականից, կայունորեն իրականացնում է Հայաստանի կազմակերպությունների մասին տեղեկությունների հավաքում, մշակում և անվճար տարածում։

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
 • տեղեկությունները «Սփյուռի» տեղեկատուների միջոցով տրամադրվում են (տարածվում են) անվճար
 • կազմակերպությունները կրում են տեղեկությունների հավաստիության պատասխանատվությունը
 • տեղեկությունները պարբերաբար ճշտվում են
 • մշտապես քայլեր են ձեռնարկվում «Սփյուռի» տեղեկատուները ավելի ճանաչելի դարձնելու ուղղությամբ
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց մշակվում են տեղեկությունների տարածման նոր ձևեր


ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
1992 -  հիմնադրվեց «Սփյուռ» ընկերությունը, որը Հայաստանի կազմակերպությունների մասին տեղեկություններն անվճար տրամադրում էր հեռախոսային տեղեկատու ծառայության միջոցով
«Սփյուռում» գրանցված կազմակերպությունների քանակը գերազանցեց 500-ը
1993 -  լույս տեսավ Հայաստանի կազմակերպությունների մասին «Սփյուռի» առաջին տեղեկագիրքը ռուսերեն լեզվով, որը բազմացվում էր պատճենահանման միջոցով
1994 -  լույս տեսավ տպագրական եղանակով հրատարակված «Սփյուռի» առաջին տեղեկագիրքը՝ գունավոր կազմով, 500 օրինակ տպաքանակով, ռուսերեն լեզվով
1995 -  «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 2 գծով
1996 -  «Սփյուռի» «Հայաստանի ձեռնարկություններ և կազմակերպություններ» տեղեկագիրքը հրատարակվեց վեց լեզվով (ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, արաբերեն)՝ 2300 օրինակ տպաքանակով (հատուկ թողարկում՝ «Եվրասիա» հիմնադրամի աջակցությամբ)
1997 -  լույս տեսավ «Սփյուռի» տեղեկագրքի առաջին էլեկտրոնային տարբերակը մագնիսական և լազերային կրիչերի վրա՝ ռուսերեն լեզվով, որոնման լայն հնարավորությամբ
«Սփյուռի» տեղեկատվական շտեմարանն առաջին անգամ տեղադրվեց Ինտերնետ ցանցում՝ ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, arminco.com/spyur հասցեով (յուրաքանչյուր կազմակերպություն ներկայացվեց առանձին տեղեկատվական էջով)
«Սփյուռի» պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագիրքն առաջին անգամ հրատարակվեց անգլերեն լեզվով
1998 -  «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 3 գծով
1999 -  «Սփյուռի» տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել +374-10-590000 բազմուղի հեռախոսով
«Սփյուռն» իր անունով գրանցեց "spyur.am" դոմենը
«Սփյուռի» տեղեկատու վեբ-կայքի հասցեն Ինտերնետում դարձավ www.spyur.am
լույս տեսավ «Սփյուռի» «Առևտուր։ Ապրանքներ մեծածախ և մանրածախ։ 1999» տեղեկագիրքը՝ 2000 օրինակ տպաքանակով (հատուկ թողարկում)
2000 -  «Սփյուռի» տեղեկատու վեբ-կայքը համալրվեց որոնման հնարավորությամբ
«Սփյուռը» հրատարակեց «Պատրաստված է Հայաստանում։ Արտադրանքի տեղեկատու։ 2000» տեղեկագիրքը՝ 1000 օրինակ ռուսերեն և 1000 օրինակ անգլերեն լեզվով (հատուկ թողարկում՝ «Եվրասիա» հիմնադրամի աջակցությամբ)
լույս տեսավ «Սփյուռի» ռուսերեն լեզվով տեղեկագրքի առաջին հայերեն հավելվածը (առանց պետական կառույցների) կազմակերպությունների մասին սեղմ տեղեկություններով (անվանում, հեռախոս)
2001 -  «Սփյուռի» «Հայաստանի ձեռնարկություններ և կազմակերպություններ» ռուսերեն և անգլերեն տեղեկագիրքը վերանվանվեց «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր» և պայմանականորեն բաժանվեց 2 մասի
«Սփյուռի» ռուսերեն լեզվով տեղեկագրքի հայերեն հավելվածը վերանվանվեց «Հայաստանի Դեղին էջեր», որտեղ ներկայացվեցին նաև պետական կառույցները
«Հայկական Ինտերնետ Միության» որոշմամբ "yellowpages.am" փակ դոմենը տրամադրվեց «Սփյուռ» ՍՊԸ-ին՝ Ինտերնետ ցանցում «Հայաստանի Դեղին էջեր»-ը ներկայացնելու համար
«Սփյուռի» տեղեկատու վեբ-կայքը (Spyur.am) վերանվանվեց «Հայաստան. Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր»
2002 -  «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 4 գծով
2003 -  «Սփյուռի» և "Kompass International"-ի միջև կնքվեց բացառիկ իրավունքի պայմանագիր Հայաստանի գործարար տեղեկությունները "Kompass" համաշխարհային գործարար տեղեկատվական համակարգում ներկայացնելու համար
Հայաստանի ընկերությունների մասին տեղեկությունները «Սփյուռի» միջոցով առաջին անգամ ներկայացվեցին "Kompass" համակարգի տեղեկատվական միջոցներում՝ www.kompass.com վեբ-կայքում և "Kompass Concord", "EEKOD" CD-թողարկումներում
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 6 գծով
լույս տեսավ «Սփյուռի» «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր» հայերեն առաջին լիածավալ տեղեկագիրքը
«Սփյուռն» իր անունով գրանցեց "b2b.am" դոմենը՝ Ինտերնետ ցանցում Հայաստանի գործարար տեղեկությունները ներկայացնելու համար
«Սփյուռ» և «Հայաստանի Դեղին էջեր» ապրանքանիշերը գրանցվեցին որպես «Սփյուռ» ՍՊԸ սեփականություն Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալությունում
2004 -  «Սփյուռի» տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել +374-10-519999 բազմուղի հեռախոսով
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել մինչև ժամը 23:00-ն
նորացվեց www.spyur.am վեբ-կայքի դիզայնը
2005 -  «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 7 գծով
2006 -  «Հայկական ինտերնետային ռեսուրսների որակի և պահանջվածության վարկանիշը» անկախ հետազոտության համաձայն www.spyur.am վեբ-կայքը 2005 թ. արդյունքներով զբաղեցրեց առաջին տեղը
«Սփյուռի» «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր» տեղեկագիրքը բաժանվեց 2 գրքի՝ «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու» և «Հայաստանի Դեղին էջեր»: «Հայաստանի Գործարար տեղեկատուն» հրատարակվեց 1 անգամ՝ հայերեն լեզվով, իսկ «Հայաստանի Դեղին էջեր» տեղեկագիրքը շարունակվեց հրատարակվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով
«Սփյուռի» «Հայաստանի Դեղին էջեր» հայերեն տեղեկագրքը տպագրվեց 5000 օրինակով
www.spyur.am տեղեկատու վեբ-կայքը դարձավ եռալեզու (համալրվեց հայերեն տարբերակով)
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 8 գծով
«Էլեկտրոնային բովանդակություն» 2-րդ համահայկական մրցույթում www.spyur.am վեբ-կայքը արժանացավ «Գլխավոր մրցանակի» (500 000 դրամ) և լավագույնը ճանաչվեց «Էլեկտրոնային բիզնես» անվանակարգում` վաստակելով միջազգային մրցույթին մասնակցելու ուղեգիր
գործարար տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման գործում նշանակալի հաջողությունների համար «Սփյուռ» ընկերությունն արժանացավ Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից սահմանված «Մերկուրի» մրցանակի
«Սփյուռն» իր անունով գրանցեց "kompass.am" դոմենը՝ "Kompass" համաշխարհային գործարար տեղեկատվական համակարգում Հայաստանը ներկայացնելու համար
2007 -  «Հայկական ինտերնետային ռեսուրսների որակի և պահանջվածության վարկանիշը» հետազոտության համաձայն (www.iatp.am) հայկական ԶԼՄ-ների և տեղեկատվական համակարգերի վեբ-կայքերի շարքում www.spyur.am կայքը 2006 թ. արդյունքներով զբաղեցրեց առաջին տեղը
«Սփյուռում» սկսվեց ISO 9001։2000 Որակի կառավարման համակարգի ներդրման գործընթացը
«Սփյուռի» «Հայաստանի Դեղին էջեր» հայերեն տեղեկագրքը տպագրվեց 7000 օրինակով
www.spyur.am վեբ-կայքում ավելացավ կազմակերպության դիրքը քարտեզի վրա ցուցադրելու հնարավորությունը www.gisinfo.am վեբ-կայքի օգնությամբ
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 9 գծով
2008 -  «Հայկական ինտերնետային ռեսուրսների որակի և պահանջվածության վարկանիշը» հետազոտության համաձայն (www.iatp.am) հայկական ԶԼՄ-ների և տեղեկատվական համակարգերի վեբ-կայքերի շարքում www.spyur.am կայքը 2007 թ. արդյունքներով զբաղեցրեց առաջին տեղը
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 10 գծով
լույս տեսավ «Սփյուռի» «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր» եռալեզու CD-հրատարակման առաջին թողարկումը (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով)
2009 -  «Սփյուռի» «Հայաստանի Դեղին էջեր» հայերեն տեղեկագրքը տպագրվեց 10 000 օրինակով
լույս տեսավ «Սփյուռի» «Հայաստանի Դեղին էջեր» առաջին բջջային եռալեզու տեղեկատուն Java-հավելվածի տեսքով (կարելի է անվճար բեռնել www.spyur.am վեբ-կայքից)
Թբիլիսիում կայացած «ՏՏ-նորարարությունների մրցանակաբաշխություն 2009» տարածաշրջանային միջոցառմանը «Սփյուռի» կողմից ներկայացված «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու և Դեղին էջեր» CD-հրատարակումն արժանացավ գլխավոր մրցանակի՝ «Գործարարության աջակցման լավագույն լուծում» անվանակարգում
2010 -  «Հայաստանի Գործարար տեղեկատու» ապրանքանիշը գրանցվեց որպես «Սփյուռ» ՍՊԸ սեփականություն Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալությունում
հիմնովին վերափոխվեց www.spyur.am վեբ-կայքը, ավելացվեցին տեղեկությունների որոնման և դիտման նոր հնարավորություններ, կայքից օգտվելը դարձավ առավել հեշտ և հարմարավետ
www.spyur.am վեբ-կայքում ստեղծվեց հնարավորություն տեսնելու կազմակերպությունների հասցեների դիրքը Google Maps քարտեզի վրա
գործարկվեց «Սփյուռ պլյուս» նոր՝ վճարովի հեռախոսային տեղեկատուն՝ 09000-9999 հեռախոսահամարով, որը շուրջօրյա և արտահերթ տրամադրում է տեղեկություններ ոչ միայն կազմակերպությունների, նրանց կողմից առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների մասին, այլ նաև այլ բազմաբնույթ օգտակար տեղեկություններ
2011 -  www.spyur.am վեբ-կայքի տվյալների շտեմարանը համալրվեց «Անվճար բաժանորդ» կարգավիճակի կազմակերպություններով
«Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատուն (+374-10-519999), ինչպես «Սփյուռ պլյուսը», սկսեց աշխատել շուրջօրյա
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 11 գծով
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց ընդունել զանգեր նաև +374-60-519999 հեռախոսահամարով
գործարկվեց «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայության զանգերի կառավարման համակարգը (call center), որը հնարավորություն տվեց կառավարել զանգերի հերթը, գրանցել զանգերի վիճակագրությունը և ձայնագրել զանգերը
2012 -  www.spyur.am վեբ-կայքում հնարավորություն ստեղծվեց ներկայացնել «Հայաստանի Դեղին էջեր» տեղեկագրքի թողարկումների էլեկտրոնային տարբերակը
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 12 գծով
2013 -  «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությունը սկսեց սպասարկել 14 գծով
«Սփյուռի» կողմից մշակվեց «Հայաստանի Դեղին էջեր» տեղեկատու հավելվածը Android և iOS համակարգերով աշխատող բջջային հեռախոսների և պլանշետների համար
«Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատու ծառայությանը, որպես հանրային ծառայություն մատուցողի, տրամադրվեց 113 կարճ հեռախոսահամարը
2014 -  «Սփյուռ պլյուս» հեռախոսային տեղեկատուն սկսեց գործել նաև 09000-1313 հեռախոսահամարով
«Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատուն համալրվեց զանգահարողին ուղիղ կապով կազմակերպությանը միացնելու հնարավորությամբ
2015 -  «Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատուի 113 կարճ հեռախոսահամարը սկսեց գործել նաև Լեռնային Ղարաբաղում
«Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատուն սկսեց գործել նաև +374-11-331331 հեռախոսահամարով
«Սփյուռի» «Արտոնյալ բաժանորդների» համար ստեղծվեց հնարավորություն «Անձնական գրասենյակի» միջոցով (pp.spyur.am) առցանց տեսնել «Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատուում իրենց հետ կապված հարցումների վիճակագրությունը, լսել ձայնագրությունները
«Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատուն սկսեց գործել նաև ԱՄՆ-ի +1-747-228-1111 հեռախոսահամարով, որը նախատեսված է ԱՄՆ-ից ուղիղ կապով զանգեր ընդունելու համար
2016 -  www.spyur.am վեբ-կայքի կազմակերպության էջում տեղադրված քարտեզում ավելացվեց «Երթուղի» կոճակը, որի միջոցով կարելի է դիտել կազմակերպություն տանող ճանապարհը
2017 -  «Սփյուռի» Android և iOS բջջային տեղեկատուներում ՝ որոնման արդյունքի էջում, ավելացվեց «Մոտակա» կոճակը, որը սեղմելիս գտնված հասցեները դասավորվում են ըստ հեռավորության
գործարկվեց «Սփյուռի» 7-րդ տեղեկատուն՝ «Սփյուռ-մեսենջերը», որի միջոցով յուրաքանչյուր ոք կարող է ստանալ անհրաժեշտ կազմակերպությունների ցանկն անմիջապես իր էլեկտրոնային փոստի հասցեին
«Սփյուռ» և "Zangi" ընկերությունների համագործակցության շնորհիվ ստեղծվեց «Սփյուռ» հեռախոսային տեղեկատու անվճար զանգահարելու հնարավորություն՝ հավաքելով 113 Zangi հավելվածում

«ՍՓՅՈՒՌՆ» ԱՅՍՕՐ
Տեղեկատվական շտեմարանը
«Սփյուռի» տեղեկատվական շտեմարանում ներկայացված են.
 • 30 000 կազմակերպություն և պետական կառույց
 • 1600 գործունեության տեսակ
 • 37 000 ապրանք, ծառայություն
 • 7800 ապրանքանիշ
Կազմակերպությունների մասին տեղեկությունները ներկայացվում են հետևյալ ծավալով (մինչև 30 տեսակի տվյալ).
 • կազմակերպության անվանում
 • անվանման բանալի բառեր
 • կազմակերպաիրավական ձև(ՍՊԸ, ՓԲԸ, ...)
 • վերադաս կազմակերպություն
 • ղեկավար (անուն, հայրանուն, ազգանուն և պաշտոն)
 • հասցե (հասցեի անուն, երկիր, փոստային ինդեքս, մարզ/շրջան, բնակավայր, թաղամաս, փողոց, շենք/տուն, հարկ/սենյակ/բնակարան, նշումներ, վարչական շրջան/տարածաշրջան)
 • դիրքը քարտեզի վրա
 • աշխատանքային օրեր
 • աշխատանքային ժամեր
 • հեռախոս (բաժին/պաշտոն, բաժնի/պաշտոնի աշխատանքային ժամեր, հեռախոսահամար)
 • այլ հեռախոսակապ՝ Viber, Zangi, WhatsApp
 • էլ. փոստ (բաժին/պաշտոն, էլ. փոստի հասցե)
 • կապի այլ միջոցներ (ֆաքս, Skype)
 • վեբ-կայք
 • Spyur.am-ում վեբ-էջի կարճ հասցե (spyur.am/[անուն])
 • կազմակերպության առավելություններ
 • ապրանքանիշեր, բրենդներ
 • գործունեության նկարագրում
 • գործունեության տեսակ «Սփյուռի» դասակարգչով
 • ապրանքներ, ծառայություններ «Սփյուռի» դասակարգչով
 • ապրանքների, ծառայությունների տարատեսակներ (նկար, ապրանքանիշ, անուն, երկիր)
 • ապրանքներ, ծառայություններ «Կոմպաս» դասակարգչով
 • լոգոտիպ
 • ֆոտոշարք
 • տեսաշարք
 • տարեկան շրջանառություն (տարածվում է Kompass համակարգում)
 • սեփականության ձև (պետական, ոչ պետական, ...)
 • հիմնադրման տարի
 • աշխատողների քանակ
 • տեղեկությունների ճշգրտման ամսաթիվ

Տեղեկատուները
«Սփյուռի» տեղեկատուները մանրամասն ներկայացված են Spyur.am վեբ-կայքի «Սփյուռի» 7 տեղեկատուները բաժնում

Վիճակագրությունը
«Սփյուռի» տեղեկատուների վիճակագրությունը մանրամասն ներկայացված է Spyur.am վեբ-կայքի «Սփյուռի» վիճակագրությունը բաժնում
Բեռնել հայերեն Unicode ստեղնաշարը և տառատեսակը