Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 344 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

181. Թեյի և նրա վերամշակման արդյունքում ստացված մթերքների որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 182. Թրոմբոցիտների գլիկոպրոտեիդների քանակի որոշում՝ ցիտոֆլյուորոմետրիկ (ցիտոֆլուորոմետրիկ) մեթոդով (0) 183. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (1) 184. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1) 185. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱ (ԼՈՐԱԲՈՒԾԱՐԱՆ) (1) 186. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐ (1) 187. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱՐԱՆ (1) 188. ԼՈՐԱԲՈՒԾԱՐԱՆՆԵՐ (1) 189. ԼՈՐԵՐԻ ԲՈՒԾՈՒՄ (1) 190. Լորի ձու (արտադրություն) (վաճառք) (0) 191. Լվացող միջոցների որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 192. Խմելու և հանքային ջրերի և կեղտաջրերի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 193. Ծառայությունների որակի հավաստագրում (սերտիֆիկացում) (1) 194. Ծխախոտահումքի, ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 195. Ծովամթերքի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 196. Կաթի և կաթնամթերքի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 197. Կակաոյի և նրա վերամշակման արդյունքում ստացված մթերքների որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 198. Կեսադիլյա (պատրաստում) (վաճառք) (առաքմամբ) (0) 199. Կերակրի (սննդային/սեղանի) աղի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0) 200. Կերերի որակի և անվտանգության վերլուծություն (0)