Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7939 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

2021. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (6) 2022. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (6) 2023. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ (3) 2024. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ (37) 2025. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿ (6) 2026. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ (6) 2027. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՀԱՐԹԱԿ (ԱՌՑԱՆՑ/ՕՆԼԱՅՆ-ՀԱՐԹԱԿ) (6) 2028. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ (6) 2029. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՕՆԼԱՅՆ-ՀԱՐԹԱԿ (6) 2030. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՕՆԼԱՅՆ-ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ (6) 2031. Անշարժ գույքի ապահովագրություն (9) 2032. Անշարժ գույքի առավել արդյունավետ օգտագործման նախագծերի մշակում (3) 2033. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի փաստաթղթերի ձևակերպում (24) 2034. Անշարժ գույքի արժեքի գնահատման մասնագետների պատրաստում/թրեյնինգ (0) 2035. Անշարժ գույքի բաժնեմասի առանձնացման տեխնիկական հնարավորության որոշում (2) 2036. Անշարժ գույքի գնահատում (21) 2037. Անշարժ գույքի գնման, վաճառքի, վարձակալության մասին հայտարարությունների տեղադրում ինտերնետում (3) 2038. Անշարժ գույքի գնման, վաճառքի, վարձակալության մասին հայտարարությունների տեղադրում հեռուստածրագրում (2) 2039. Անշարժ գույքի գնման, վաճառքի, վարձակալության մասին հայտարարությունների տեղադրում պարբերականներում (1) 2040. Անշարժ գույքի գնման, վաճառքի, վարձակալության մասին հայտարարությունների տեղադրում սեփական ամսագրում (1)