Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7967 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

2101. Բետոնե սեղան (արտադրություն) (վաճառք) (0) 2102. Բետոնե սեղանածածկ (սեղաներես) (արտադրություն) (վաճառք) (0) 2103. Բետոնե սյուն (արտադրություն) (վաճառք) (2) 2104. Բետոնե վաք՝ ոռոգման համակարգերի համար (արտադրություն) (վաճառք) (3) 2105. Բետոնե քիվ (արտադրություն) (վաճառք) (0) 2106. Բետոնի արտադրության գծով մինի-գործարան (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2107. Բետոնի արտադրության գծով մինի-գործարան (առևտուր) (վաճառք) (0) 2108. Բետոնի արտադրության սարքավորում (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2109. Բետոնի խտացման թրթռիչ (խորքային թրթռիչ/վիբրատոր) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (3) 2110. Բետոնի խտացման թրթռիչ (խորքային թրթռիչ/վիբրատոր) (առևտուր) (վաճառք) (3) 2111. Բետոնի հավելանյութ (հավելում) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (4) 2112. Բետոնի հավելանյութ (հավելում) (առևտուր) (վաճառք) (4) 2113. Բետոնի ներարկում/ճնշածեփում/տորկրետում (ճնշածեփման/ճեղքալցման աշխատանքներ) (4) 2114. Բետոնի ներկ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2115. Բետոնի ներկ (առևտուր) (վաճառք) (1) 2116. Բետոնի պնդացման արագարար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2117. Բետոնի պնդացման արագարար (առևտուր) (վաճառք) (2) 2118. Բետոնի, երկաթբետոնի, ամրանավորված բետոնի կտրում (հատում), գայլիկոնում (2) 2119. Բժիշկ-փորձագետի խորհրդատվություն (2) 2120. Բժշկական հաստատությունների (բուժհաստատությունների) համար թթվածնի մատուցման կենտրոնացված համակարգ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1)