Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 8013 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

2241. Խորհրդատվություն սերվերային և ցանցային սարքերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ (2) 2242. Խորհրդատվություն սեփականաշնորհման վերաբերյալ (12) 2243. Խորհրդատվություն սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների վերաբերյալ / սրտաբանի խորհրդատվություն (14) 2244. Խորհրդատվություն սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի հավաստագրման (սերտիֆիկացման) վերաբերյալ (0) 2245. Խորհրդատվություն սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի ներդրման վերաբերյալ (4) 2246. Խորհրդատվություն սոցիալական զարգացման վերաբերյալ (0) 2247. Խորհրդատվություն սոցիալական պատասխանատվության կառավարման համակարգերի հավաստագրման (սերտիֆիկացման) վերաբերյալ (0) 2248. Խորհրդատվություն սոցիոլոգիական հետազոտությունների վերաբերյալ (0) 2249. Խորհրդատվություն սպառողների իրավունքների վերաբերյալ (0) 2250. Խորհրդատվություն սպորտային օրենսդրության վերաբերյալ (1) 2251. Խորհրդատվություն ստանդարտների ներդրման վերաբերյալ (0) 2252. Խորհրդատվություն վաճառքի կառավարման (մենեջմենտի) վերաբերյալ (5) 2253. Խորհրդատվություն վաճառքի ռազմավարության մշակման վերաբերյալ (0) 2254. Խորհրդատվություն վաճառքի և ծախսերի օպտիմալացման վերաբերյալ (1) 2255. Խորհրդատվություն վարակիչ/վարակային հիվանդությունների վերաբերյալ / վարակաբանի խորհրդատվություն (3) 2256. Խորհրդատվություն վարկ ստանալու համար բիզնես-ծրագրերի (բիզնես-պլանների) մշակման/կազմման (բիզնես-պլանավորման) վերաբերյալ (1) 2257. Խորհրդատվություն վարկ ստանալու վերաբերյալ (0) 2258. Խորհրդատվություն վարկային փաթեթների կազմման իրավական հարցերի վերաբերյալ (0) 2259. Խորհրդատվություն վարորդների իրավունքների և պարտավորությունների վերաբերյալ (0) 2260. Խորհրդատվություն վարչական օրենսդրության/իրավունքի վերաբերյալ (13)