Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 8013 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

2281. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի (ՏՏ-ոլորտի) ձեռնարկության կառավարման վերաբերյալ (1) 2282. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի (ՏՏ-ոլորտի) նորաստեղծ (սկսնակ) ձեռնարկությունների ձևավորման վերաբերյալ (1) 2283. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում (ՏՏ-ոլորտում) գործարարության (բիզնեսի) զարգացման վերաբերյալ (2) 2284. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում (ՏՏ-ոլորտում) ներդրումներ ներգրավելու վերաբերյալ (1) 2285. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումների (ՏՏ-սարքավորումների) ձեռքբերման (գնման) վերաբերյալ (0) 2286. Խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ (7) 2287. Խորհրդատվություն տեսահսկման համակարգերի (CCTV) նախագծման և տեղակայման/տեղադրման վերաբերյալ (1) 2288. Խորհրդատվություն տեսահսկման համակարգերի (CCTV) նորոգման-վերանորոգման և շահագործման վերաբերյալ (2) 2289. Խորհրդատվություն տնտեսական զարգացման վերաբերյալ (2) 2290. Խորհրդատվություն տնտեսական հարցերի վերաբերյալ (11) 2291. Խորհրդատվություն տնտեսական օրենսդրության/իրավունքի վերաբերյալ (22) 2292. Խորհրդատվություն տոնական միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ (1) 2293. Խորհրդատվություն տպագիր արտադրանքի նախապատրաստման և թողարկման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ (3) 2294. Խորհրդատվություն տվյալների պահպանման համակարգերի կազմակերպման վերաբերյալ (2) 2295. Խորհրդատվություն տրանսպորտային ծախսերի օպտիմալացման վերաբերյալ (0) 2296. Խորհրդատվություն տրանսպորտի բնագավառում գործունեության իրավական կարգավորման վերաբերյալ (0) 2297. Խորհրդատվություն տրանսֆերային գնագոյացման վերաբերյալ (2) 2298. Խորհրդատվություն ցեմենտե սալերի ընտրության և օգտագործման վերաբերյալ (1) 2299. Խորհրդատվություն ուռուցքային հիվանդությունների (նորագոյացությունների/ուռուցքների) վերաբերյալ / ուռուցքաբանի խորհրդատվություն (1) 2300. Խորհրդատվություն ուրոլոգիական հիվանդությունների վերաբերյալ / ուրոլոգի խորհրդատվություն (10)