Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7962 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

2321. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) մաքրում՝ տնային պայմաններում (1) 2322. ԳՈՐԳԻ ԽԱՆՈՒԹ / ԳՈՐԳԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ (16) 2323. Գորգոնձոլա պանրի համով կաթնաշոռային պանիր (արտադրություն) (վաճառք) (1) 2324. Գործարքների կնքման վերաբերյալ բանակցությունների վարում (8) 2325. ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ (1) 2326. ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ (1) 2327. Գործիքային կարծրահամաձուլվածքային ֆրեզ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 2328. Գործիքային կարծրահամաձուլվածքային ֆրեզ (արտադրություն) (վաճառք) (1) 2329. Գործիքներ՝ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (4) 2330. Գործիքներ՝ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման համար (առևտուր) (վաճառք) (3) 2331. Գործիքներ՝ համակարգիչների, համակարգչային տեխնիկայի համար (առևտուր) (վաճառք) (0) 2332. Գործիքներ՝ համակարգչային ցանցերի տեղակայման/տեղադրման համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (3) 2333. Գործիքներ՝ համակարգչային ցանցերի տեղակայման/տեղադրման համար (առևտուր) (վաճառք) (2) 2334. Գործիքներ՝ մեխանիզմների արատորոշման (դիագնոստիկայի) համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2335. Գործիքներ՝ փոխակրիչի ժապավենների սպասարկման համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 2336. Գործիքներ՝ փոխակրիչի ժապավենների սպասարկման համար (առևտուր) (վաճառք) (0) 2337. ԳՈՐԾՎԱԾՔԻ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԿՏՐՈՒՄ (1) 2338. Գործվածքե (կտորե) երեսքաշով փափուկ կահույքի (բազմոցների, բազկաթոռների) մաքրում (3) 2339. Գործվածքեղենից (կտորեղենից) հորինվածքների (կոմպոզիցիաների) ստեղծում (0) 2340. Գործվածքեղենից (կտորեղենից) նկարների ստեղծում (0)