Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4234 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

241. Բակալավրիատ. ագրարային խորհրդատվություն (0) 242. Բակալավրիատ. ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանային զարգացում (0) 243. Բակալավրիատ. ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն (0) 244. Բակալավրիատ. ագրոբիզնես (0) 245. Բակալավրիատ. ագրոէկոլոգիա (0) 246. Բակալավրիատ. ագրոպարենային համակարգում հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (0) 247. Բակալավրիատ. ագրոպարենային համակարգում փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում (0) 248. Բակալավրիատ. ագրոքիմիա (0) 249. Բակալավրիատ. ալկոհոլային (ոգելից) խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիա (0) 250. Բակալավրիատ. ամերիկագիտություն (0) 251. Բակալավրիատ. անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն (1) 252. Բակալավրիատ. անասնաբուժություն (0) 253. Բակալավրիատ. անասնաբուծություն (0) 254. Բակալավրիատ. անգլագիտություն (0) 255. Բակալավրիատ. անշարժ գույքի արժեքի գնահատում (0) 256. Բակալավրիատ. անշարժ գույքի փորձաքննություն (0) 257. Բակալավրիատ. անշարժ գույքի փորձաքննություն (հեռակա ուսուցում) (0) 258. Բակալավրիատ. անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում (1) 259. Բակալավրիատ. անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում (հեռակա ուսուցում) (1) 260. Բակալավրիատ. անտառագիտություն (0)