Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4218 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

3001. Բիզնես-նախագծերի մշակում (3) 3002. Բիզնես-նախագծերի մշակում՝ օտար լեզուներով (0) 3003. ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐ (2) 3004. ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂՆԵՐ (2) 3005. ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ / ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ (2) 3006. ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ / ԲԻԶՆԵՍ-ՆՎԵՐՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ (2) 3007. Բիզնես-սենյակների վարձակալություն (10) 3008. Բիզնես-վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի կազմում (0) 3009. Բիզնես-վարկերի վերաֆինանսավորում (1) 3010. Բիզնես-վարկերի տրամադրում (5) 3011. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ ագրոբիզնեսի համար (8) 3012. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ անշարժ գույքի գրավադրմամբ (0) 3013. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ անշարժ գույքի նորոգման-վերանորոգման/վերակառուցման համար (2) 3014. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ աշխատատեղերի ստեղծման համար (0) 3015. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ առանց գրավադրման, խմբային երաշխավորությամբ (խմբային բիզնես-վարկերի տրամադրում) (1) 3016. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (0) 3017. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ արտադրական գործունեության համար (7) 3018. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ արտահանման համար (3) 3019. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ բժշկական սարքավորումների (բուժսարքավորումների/բուժտեխնիկայի) ձեռքբերման (գնման) համար (2) 3020. Բիզնես-վարկերի տրամադրում՝ բիզնես-սարքավորումների ձեռքբերման (գնման) համար (1)