Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7843 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

3261. Աջակցություն արտասահմանում իրավաբանական անձանց պարտքերի գանձման (բռնագանձման/հետգանձման) գործում (4) 3262. Աջակցություն արտասահմանում միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսներին Հայաստանի տուրիստական ընկերությունների մասնակցության հարցում (1) 3263. Աջակցություն արտասահմանում ցուցահանդեսների կազմակերպման գործում (0) 3264. Աջակցություն արտաքին քաղաքական գերատեսչության կառույցների զարգացմանը (0) 3265. Աջակցություն արտերկիր մեկնելու համար դեսպանությունների կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ձևակերպման հարցում (1) 3266. Աջակցություն արտերկրի հետ գիտական կապերի հաստատման հարցում (0) 3267. Աջակցություն արտերկրի հետ մշակութային կապերի հաստատման հարցում (0) 3268. Աջակցություն արտերկրում իրավաբանական անձանց պարտքերի գանձման (բռնագանձման/հետգանձման) գործում (4) 3269. Աջակցություն արտերկրում միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսներին Հայաստանի տուրիստական ընկերությունների մասնակցության հարցում (1) 3270. Աջակցություն արտերկրում ցուցահանդեսների կազմակերպման գործում (0) 3271. Աջակցություն արտոնագրերի, արդյունաբերական նմուշների և ապրանքային նշանների գրանցման գործում (0) 3272. Աջակցություն Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) զբոսաշրջության (տուրիզմի) զարգացմանը (0) 3273. Աջակցություն Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) կացարանների, դպրոցների շինարարության/վերականգնման գործում (0) 3274. Աջակցություն Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) ոռոգման համակարգերի շինարարության/վերականգնման գործում (0) 3275. Աջակցություն արևելագիտության բնագավառում գործնական կապերի հաստատման հարցում (0) 3276. Աջակցություն բաժնետերերի, փայատերերի խախտված իրավունքների վերականգնման գործում (19) 3277. Աջակցություն բանկային գործի բնագավառում գործնական կապերի հաստատման հարցում (2) 3278. Աջակցություն բանկային հաշիվներ բացելու գործում (1) 3279. Աջակցություն բանկային ոլորտում օրենսդրության կատարելագործման գործում (0) 3280. Աջակցություն բանկերի զարգացմանը. օգնություն անձնակազմի (աշխատակիցների/կադրերի) վերապատրաստման/որակավորման բարձրացման գործում (0)