Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4255 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

341. Բակալավրիատ. բնապահպանություն և բնօգտագործում (0) 342. Բակալավրիատ. բնապահպանություն և բնօգտագործում (հեռակա ուսուցում) (0) 343. Բակալավրիատ. բույսերի պաշտպանություն (0) 344. Բակալավրիատ. բույրաջրի (օծանելիքի) արտադրության տեխնոլոգիա (0) 345. Բակալավրիատ. բուսաբուծության տեխնոլոգիա (0) 346. Բակալավրիատ. գեղանկարչություն (կինո- և հեռուստանկարչություն) կինոյում և հեռուստատեսությունում (0) 347. Բակալավրիատ. գեղանկարչություն (մուլտնկարչություն) անիմացիոն (մուլտիպլիկացիոն) կինոյում (0) 348. Բակալավրիատ. գեղարվեստական լուսանկարչություն (1) 349. Բակալավրիատ. գեղարվեստական լուսանկարչություն (հեռակա ուսուցում) (1) 350. Բակալավրիատ. գեղարվեստական և վավերագրական կինոնկարների (ֆիլմերի) ռեժիսուրա (0) 351. Բակալավրիատ. գեոդեզիա՝ կիրառական գեոդեզիա (0) 352. Բակալավրիատ. գեոդեզիա և կադաստր (1) 353. Բակալավրիատ. գեոդեզիա և կադաստր (հեռակա ուսուցում) (1) 354. Բակալավրիատ. գերմանագիտություն (0) 355. Բակալավրիատ. գիտություններ շրջակա միջավայրի և կայուն զարգացման մասին (1) 356. Բակալավրիատ. գյուղատնտեսագիտություն և սննդարդյունաբերության տնտեսագիտություն (0) 357. Բակալավրիատ. գյուղատնտեսագիտություն, բույսերի ընտրասերում (սելեկցիա) և գենետիկա (0) 358. Բակալավրիատ. գյուղատնտեսական կենդանիների ընտրասերում (սելեկցիա), գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա (0) 359. Բակալավրիատ. գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և հավաստագրում (սերտիֆիկացում) (0) 360. Բակալավրիատ. գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ (0)