Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7917 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

4261. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ (հեռակա ուսուցում) (0) 4262. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ՝ արտասահմանյան գրականություն (1) 4263. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ՝ արտասահմանյան գրականություն՝ ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա (1) 4264. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ՝ գրականագիտություն (1) 4265. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ՝ ռուս գրականություն (2) 4266. Ասպիրանտուրա. բանասիրական գիտություններ՝ ռուսաց լեզու և գրականություն (0) 4267. Ասպիրանտուրա. բանկային կառավարում (մենեջմենտ) (0) 4268. Ասպիրանտուրա. բժշկականխարգելման առարկաներ (1) 4269. Ասպիրանտուրա. բժշկակենսաբանական առարկաներ (1) 4270. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ ակնաբուժություն (1) 4271. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ անզգայաբանություն (0) 4272. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ ընդհանուր բժշկություն (1) 4273. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ թերապիա (0) 4274. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ հիմնարար բժշկություն (0) 4275. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ մանկաբուժություն (1) 4276. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ ներզատաբանություն (էնդոկրինոլոգիա) (0) 4277. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ ռազմական բժշկություն (1) 4278. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ սանիտարիա և հիգիենա (0) 4279. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ ստոմատոլոգիա (1) 4280. Ասպիրանտուրա. բժշկություն՝ վիրաբուժություն (0)