Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 6895 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

4301. Մագիստրատուրա. լանդշաֆտների նախագծում (հեռակա ուսուցում) (1) 4302. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ անգլերեն (3) 4303. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ անգլերեն (հեռակա ուսուցում) (1) 4304. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ անգլերենի և հայերենի զուգադրական (համեմատական) տիպաբանություն (0) 4305. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ գերմաներեն (2) 4306. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ գերմաներեն (հեռակա ուսուցում) (1) 4307. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ (1) 4308. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 4309. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) (1) 4310. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ (հեռակա ուսուցում) (1) 4311. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն (1) 4312. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն (0) 4313. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն (0) 4314. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ իտալերեն և հայերեն (0) 4315. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն (0) 4316. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն (0) 4317. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ իտալերեն (1) 4318. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ իտալերենի և հայերենի զուգադրական (համեմատական) տիպաբանություն (0) 4319. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ կիրառական լեզվաբանություն (1) 4320. Մագիստրատուրա. լեզվաբանություն՝ կիրառական լեզվաբանություն (հեռակա ուսուցում) (1)