Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 6908 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

4441. Մագիստրատուրա. հեռուստա- և ռադիոծրագրերի հաղորդավարություն (հեռուստահաղորդավարություն և ռադիոհաղորդավարություն) (0) 4442. Մագիստրատուրա. հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա (հեռուստառեժիսուրա) (0) 4443. Մագիստրատուրա. հեռուստատեսային կինոնկարների (հեռուստաֆիլմերի) ռեժիսուրա (0) 4444. Մագիստրատուրա. հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ (1) 4445. Մագիստրատուրա. հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ (հեռակա ուսուցում) (1) 4446. Մագիստրատուրա. հյուրանոցներում և տուրիստական համալիրներում սպասարկման կազմակերպում (0) 4447. Մագիստրատուրա. հյուրընկալության կառավարում (1) 4448. Մագիստրատուրա. հնդկագիտություն (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 4449. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն (4) 4450. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն (հեռակա ուսուցում) (2) 4451. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն (հեռավար ուսուցում) (0) 4452. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ անձի հոգեբանություն (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 4453. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն (1) 4454. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ գործնական հոգեբանություն (1) 4455. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ դատական հոգեբանություն (0) 4456. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ դպրոցական հոգեբանություն (0) 4457. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ զարգացման հոգեբանություն (0) 4458. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ զինվորական հոգեբանություն (2) 4459. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ ընդհանուր հոգեբանություն (0) 4460. Մագիստրատուրա. հոգեբանություն՝ ընտանեկան հոգեբանություն (1)