Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Գտնվել է 1019 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

481. Երաժշտական ստեղծագործությունների գործիքավորում (0) 482. Երաժշտական ստեղծագործությունների թվային ձայնագրման համակարգ (առևտուր) (վաճառք) (1) 483. Երաժշտական ստեղծագործությունների տպագիր ժողովածուների հրատարակում (0) 484. Երաժշտական տեսագրություններով խտասկավառակ (CD) (առևտուր) (արտահանում և վաճառք) (0) 485. Երաժշտական տեսագրություններով խտասկավառակ (CD) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 486. Երաժշտական տեսագրություններով խտասկավառակ (CD) (առևտուր) (վաճառք) (3) 487. Երաժշտական տեսագրություններով խտասկավառակների (CD) ձեռքբերման (գնման) պատվերների ընդունում (0) 488. Երաժշտական տեսագրություններով տեսաերիզ (առևտուր) (արտահանում և վաճառք) (0) 489. Երաժշտական տեսագրություններով տեսաերիզ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 490. Երաժշտական տեսագրություններով տեսաերիզ (առևտուր) (վաճառք) (0) 491. Երաժշտական տեսագրություններով ունիվերսալ թվային ձևաչափի խտասկավառակ (DVD) (առևտուր) (վաճառք) (0) 492. Երաժշտական տուփ-անակնկալ (առևտուր) (վաճառք) (1) 493. Երաժշտական փառատոների կազմակերպում (1) 494. Երաժշտության անվճար ուսուցում՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար (0) 495. Երաժշտության խմբագրման համակարգչային ծրագրերի ուսուցում/թրեյնինգ (0) 496. Երաժշտության ձայնագրման սարքավորում (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 497. Երաժշտության ոլորտում պայմանագրեր կնքելիս ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում (0) 498. Երաժշտության ոլորտում պայմանագրերի կնքման իրավաբանական ուղեկցում (0) 499. Երաժշտության ստեղծման և ձայնագրման համակարգչային ծրագիր (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 500. Երաժշտության ուսուցչի ընտրում (0)