Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 737 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

481. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) թուղթ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 482. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) թուղթ (առևտուր) (վաճառք) (2) 483. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) թուղթ (արտադրություն) (վաճառք) (0) 484. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) թուղթ՝ նշումների համար (առևտուր) (վաճառք) (առաքմամբ) (2) 485. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) ժապավեն (արտադրություն) (վաճառք) (4) 486. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) պաստառներ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (3) 487. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) պաստառներ (առևտուր) (վաճառք) (2) 488. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) պոլիէթիլենային թաղանթ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 489. Ինքնասոսնձվող (կպչուն) փաթեթավորման թաղանթ (արտադրություն) (վաճառք) (1) 490. Ինքնասոսնձվող/կպչուն թաղանթային պաշտպանիչ պլոմբ/կապարակնիք/«դրոշմակնիք» (կնիք-պիտակ/պլոմբ-պիտակ/կապարակնիք-պիտակ/«դրոշմակնիք-պիտակ»/կապարակնքման տիպ) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 491. Ինքնասոսնձվող/կպչուն պիտակ՝ ջերմատպագրության համար (ջերմապիտակ/ջերմատիպ) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 492. Ինքնասոսնձվող/կպչուն պիտակ՝ ջերմատպագրության համար (ջերմապիտակ/ջերմատիպ) (առևտուր) (վաճառք) (1) 493. Ինքնասոսնձվող/կպչուն պիտակ՝ ջերմատպագրության համար (ջերմապիտակ/ջերմատիպ) (արտադրություն) (վաճառք) (2) 494. Ինքնասպասարկման բանկային համակարգերի ծախսվող նյութ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (3) 495. Ինքնասպասարկման բանկային համակարգերի ծախսվող նյութ (առևտուր) (վաճառք) (1) 496. Ինքնասպասարկման գիծ՝ հասարակական (հանրային) սննդի օբյեկտների համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 497. Ինքնասպասարկման գիծ՝ հասարակական (հանրային) սննդի օբյեկտների համար (առևտուր) (վաճառք) (2) 498. Ինքնասպասարկման հմտությունների ուսուցում/թրեյնինգ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար (2) 499. Ինքնավար համակարգերի համարների (ASN) գրանցում (1) 500. Ինքնատեղակայվող գնդիկավոր առանցքակալ (գնդառանցքակալ) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2)