Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 1046 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

501. Երաժշտական տուփ-անակնկալ (առևտուր) (վաճառք) (1) 502. Երաժշտական փառատոների կազմակերպում (1) 503. Երաժշտության անվճար ուսուցում՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար (0) 504. Երաժշտության խմբագրման համակարգչային ծրագրերի ուսուցում/թրեյնինգ (0) 505. Երաժշտության ձայնագրման սարքավորում (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 506. Երաժշտության ոլորտում պայմանագրեր կնքելիս ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում (0) 507. Երաժշտության ոլորտում պայմանագրերի կնքման իրավաբանական ուղեկցում (0) 508. Երաժշտության ստեղծման և ձայնագրման համակարգչային ծրագիր (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 509. Երաժշտության ուսուցչի ընտրում (0) 510. Երաժշտության ուսուցում (1) 511. Երաժշտության ուսուցում՝ 3-ից 8 տարեկան երեխաների համար (0) 512. Երաժշտության ուսուցում՝ դպրոցականների համար (1) 513. Երաժշտության ուսուցում՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար (6) 514. Երակադրենաժային մերսում (0) 515. Երակային հիվանդությունների բուժում (1) 516. Երակների հանգուցավոր լայնացման (վարիկոզի) բուժում (0) 517. Երակների հանգուցավոր լայնացման (վարիկոզի) բուժում՝ առանց վիրահատության (կոնսերվատիվ բուժում) (0) 518. Երակների հանգուցավոր լայնացման (վարիկոզի) բուժում՝ արյունառության (հիջամա-թերապիայի) մեթոդով (1) 519. Երակների հանգուցավոր լայնացման (վարիկոզի) լազերային բուժում (լազերաբուժություն/լազերաթերապիա) (1) 520. Երակների հանգուցավոր լայնացման (վարիկոզի) լազերային բուժում (լազերաբուժություն/լազերաթերապիա)՝ առանց անզգայացման (1)