Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4240 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

581. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն՝ ռուսաց լեզու (1) 582. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն՝ ռուսաց լեզու (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (2) 583. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն՝ ֆրանսերեն (3) 584. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն՝ ֆրանսերեն (հեռակա ուսուցում) (2) 585. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն (2) 586. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն (հեռակա ուսուցում) (0) 587. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ գերմաներեն (հեռակա ուսուցում) (0) 588. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ իտալերեն (0) 589. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ իտալերեն (հեռակա ուսուցում) (0) 590. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ռուսաց լեզու (0) 591. Բակալավրիատ. լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն (հեռակա ուսուցում) (0) 592. Բակալավրիատ. լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (0) 593. Բակալավրիատ. լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում (0) 594. Բակալավրիատ. լոգիստիկա (1) 595. Բակալավրիատ. լոգիստիկա (հեռակա ուսուցում) (1) 596. Բակալավրիատ. լրագրության սոցիոլոգիա (0) 597. Բակալավրիատ. լրագրության սոցիոլոգիա (հեռակա ուսուցում) (0) 598. Բակալավրիատ. լրագրություն (6) 599. Բակալավրիատ. լրագրություն (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 600. Բակալավրիատ. լրագրություն (հեռակա ուսուցում) (2)