Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7917 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

6461. Ատաչմեն (առևտուր) (վաճառք) (1) 6462. Ատաչմեններով ամրակցվող ատամնապրոթեզների պատրաստում (4) 6463. Ատաչմեններով ամրակցվող իմպլանտների վրա սևեռվող շարժական ատամնապրոթեզների պատրաստում (2) 6464. Ատաչմեններով ամրակցվող մասնակի շարժական ձուլածո բյուգելային ատամնապրոթեզների պատրաստում (2) 6465. ԱՏԵԼԻԵ, ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ/ՍՐԱՀ (98) 6466. ԱՏԵԼԻԵՆԵՐ (98) 6467. Ատլաս (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (4) 6468. Ատլաս (առևտուր) (վաճառք) (1) 6469. Ատլետիկայի գույք (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 6470. Ատլետիկայի գույք (առևտուր) (վաճառք) (0) 6471. Ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրալուսաչափ/սպեկտրոֆոտոմետր (ԱԱՍ-սարք) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 6472. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) անվտանգ շահագործման նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում (0) 6473. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) համար արատորոշման (դիագնոստիկ) համակարգերի մշակում (0) 6474. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) համար տեղեկատվական համակարգերի մշակում (0) 6475. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) սարքավորումների մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում (0) 6476. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) սարքավորումների նորոգում-վերանորոգում (0) 6477. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) սարքավորումների սպասարկում (0) 6478. Ատոմային էլեկտրակայանների (աէկների) սարքավորումների ուսումնական մանրակերտների (մակետների) պատրաստում (0) 6479. Ատոմային էներգետիկայի ձեռնարկություններում կատարվող արտադրության ավտոմատացում (3) 6480. Ատոմային և ջերմային էլեկտրակայանների (աէկների և ջէկերի) համար մարզասարքերի (վարժասարքերի) և ուսուցանող տեխնիկական միջոցների մշակում (0)