Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4255 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

661. Բակալավրիատ. կինոմոնտաժի ռեժիսուրա (0) 662. Բակալավրիատ. կինոռեժիսուրա (0) 663. Բակալավրիատ. կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա (0) 664. Բակալավրիատ. կիրառական արվեստ՝ դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (3) 665. Բակալավրիատ. կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա (0) 666. Բակալավրիատ. կիրառական սոցիոլոգիա (0) 667. Բակալավրիատ. կիրառական քիմիա (0) 668. Բակալավրիատ. կիրառական ֆիզիկա (0) 669. Բակալավրիատ. կոմերցիա (0) 670. Բակալավրիատ. կոմերցիա (հեռակա ուսուցում) (0) 671. Բակալավրիատ. կովկասագիտություն (0) 672. Բակալավրիատ. կրթության կառավարում (0) 673. Բակալավրիատ. կրոնագիտություն (0) 674. Բակալավրիատ. հագուստի մոդելավորում և նախագծում (0) 675. Բակալավրիատ. հագուստի ոճաբանություն և մոդելավորում (0) 676. Բակալավրիատ. հագուստի, ինտերիերի և էքստերիերի դիզայն, համակարգչային գրաֆիկա (1) 677. Բակալավրիատ. հակահրդեհային անվտանգություն (1) 678. Բակալավրիատ. հակահրդեհային անվտանգություն (հեռակա ուսուցում) (1) 679. Բակալավրիատ. հակահրդեհային պաշտպանություն (0) 680. Բակալավրիատ. հակահրդեհային պաշտպանություն (հեռակա ուսուցում) (0)