Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 760 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

681. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն՝ հեռախոսով (3) 682. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն՝ ձեռնարկությունների համար (22) 683. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն՝ սոցիալական հիմնադրամների համար (1) 684. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի (ՏՏ-ոլորտի) ձեռնարկությունների համար (0) 685. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն՝ փաստաբանի (փաստաբանական) ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ համատեղ (1) 686. Իրավաբանի (իրավաբանական) խորհրդատվություն անշարժ գույքով գործառնությունների (գործարքների) վերաբերյալ (19) 687. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ բաժանորդային սկզբունքով՝ իրավաբանական անձանց համար (12) 688. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ գործարարության (բիզնեսի) ոլորտում՝ բաժանորդային սկզբունքով (0) 689. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ էկոլոգիական իրավունքի և բնական պաշարների (բնապաշարների) պահպանման գծով (0) 690. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ իրավաբանական անձանց համար (33) 691. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ կորպորատիվ իրավունքի գծով (7) 692. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ ձեռնարկատիրության/ձեռներեցության (կոմերցիոն) իրավունքի գծով (0) 693. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ մտավոր սեփականության ոլորտում՝ ֆիզիկական անձանց համար (9) 694. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ սահմանադրական իրավունքի գծով (6) 695. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության գծով (1) 696. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում (ՏՏ-ոլորտում) (0) 697. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ քաղաքացիական իրավունքի գծով (7) 698. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ քրեական իրավունքի գծով (6) 699. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ ֆիզիկական անձանց համար (22) 700. Իրավաբանի (իրավաբանական) տարբեր ծառայություններ (36)