Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 1034 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

901. ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ (116) 902. ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ՝ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (1) 903. Թրեյնինգի համար տարածքների տրամադրում՝ ժամավճարով (0) 904. Թրթռակայուն լուսադիոդային (LED) լուսատու (առևտուր) (վաճառք) (0) 905. Թրթռահղկող մեքենաների վարձակալություն/վարձույթ (0) 906. Թրթռաձող (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 907. Թրթռաձող (առևտուր) (վաճառք) (2) 908. Թրթռամեկուսիչ հարթակ (արտադրություն) (վաճառք) (0) 909. Թրթռամերսում՝ սպա-պատիճախցիկում (սպա-կապսուլայում) (1) 910. Թրթռաչափ (վիբրոմետր)՝ մեխանիզմների արատորոշման (դիագնոստիկայի) համար (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 911. Թրթռասալ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 912. Թրթռասնիչ (արտադրություն) (վաճառք) (0) 913. Թրթռավակուումային մերսում (0) 914. Թրթռատվիչ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 915. Թրթռատվիչների աստիճանավորում (0) 916. Թրթռատվիչների նորոգում-վերանորոգում (0) 917. Թրթռատվիչների ստուգում/թեստավորում/ստուգաչափում/չափաբերում (1) 918. Թրթռարատորոշման (վիբրոդիագնոստիկ) ապարատուրայի նորոգում-վերանորոգում (0) 919. Թրթռարատորոշման (վիբրոդիագնոստիկ) սարք (արտադրություն) (վաճառք) (0) 920. Թրթռարատորոշման (վիբրոդիագնոստիկայի) ավտոմատացված համակարգ (արտադրություն) (վաճառք) (0)