Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 1185 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1021. Էներգետիկայի ոլորտում շինմոնտաժային աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի (նախագծային նախահաշիվների) կազմում (1) 1022. Էներգետիկայի վերաբերյալ տեղեկատվական տեղեկագրի հրատարակում (0) 1023. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (1) 1024. Էներգետիկայում արտադրական գործունեության որակի ապահովման համակարգերի ներդրում (0) 1025. Էներգետիկների պատրաստում/թրեյնինգ (0) 1026. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրներ օգտագործող օբյեկտների շինարարություն (2) 1027. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների մշակում (1) 1028. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների ոլորտում ազատ տնտեսական գոտու (ԱՏԳ) ստեղծում (0) 1029. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների օգտագործման համար համակարգերի/սարքավորումների (վերականգնվող/այլընտրանքային/ալտերնատիվ էներգետիկայի համակարգերի/սարքավորումների) մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում (3) 1030. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների օգտագործման համար համակարգերի/սարքավորումների (վերականգնվող/այլընտրանքային/ալտերնատիվ էներգետիկայի համակարգերի/սարքավորումների) գործարկում-կարգաբերում (1) 1031. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների օգտագործման համար համակարգերի/սարքավորումների (վերականգնվող/այլընտրանքային/ալտերնատիվ էներգետիկայի համակարգերի/սարքավորումների) մշակում (1) 1032. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրների օգտագործման հմտությունների ուսուցում/թրեյնինգ (0) 1033. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրներով աշխատող ջեռուցման համակարգերի մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում (0) 1034. Էներգիայի վերականգնվող (այլընտրանքային/ալտերնատիվ) աղբյուրներով աշխատող ջերմային էլեկտրակայան (ջէկ) (արտադրություն) (վաճառք) (0) 1035. ԷՆԵՐԳՈԱՈՒԴԻՏ (8) 1036. Էներգոթերապիա (0) 1037. Էնտերալ սնունդ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (0) 1038. Էնտոլեյտոր՝ ձավարեղենի մանրէազերծման և մանրատման համար (արտադրություն) (վաճառք) (0) 1039. Էնտրոպիոնի ուղղում (1) 1040. Էպիլեպսիայի բուժում (1)