Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 1833 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1141. Խորհրդատվություն բիզնես-գործընթացների կառավարման վերաբերյալ (6) 1142. Խորհրդատվություն բիզնես-ծրագրերի (բիզնես-պլանների) մշակման/կազմման (բիզնես-պլանավորման) վերաբերյալ (18) 1143. Խորհրդատվություն բիզնես-ծրագրերի (բիզնես-պլանների) մշակման/կազմման (բիզնես-պլանավորման) վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար (5) 1144. Խորհրդատվություն բիզնես-վեճերի կարգավորման (լուծման) վերաբերյալ (0) 1145. Խորհրդատվություն բիզնես-վերլուծության համակարգերի (BI-համակարգերի) ներդրման վերաբերյալ (2) 1146. Խորհրդատվություն բյուջեի պլանավորման վերաբերյալ (20) 1147. Խորհրդատվություն բնապահպանական զբոսաշրջության (տուրիզմի) կազմակերպման վերաբերյալ (0) 1148. Խորհրդատվություն բնապահպանական կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ (1) 1149. Խորհրդատվություն բնապահպանական փորձաքննության վերաբերյալ (0) 1150. Խորհրդատվություն բնապահպանության վերաբերյալ (1) 1151. Խորհրդատվություն բջջային հեռախոսակապի օբյեկտների վերաբերյալ (0) 1152. Խորհրդատվություն բուժական նպատակով մագնիսական զարդերի օգտագործման վերաբերյալ (0) 1153. Խորհրդատվություն բուժքույրերի ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ (0) 1154. Խորհրդատվություն բուժքույրերի ԱՄՆ-ում աշխատանքի տեղավորման վերաբերյալ (0) 1155. Խորհրդատվություն Բուլղարիայի անշարժ գույքի շուկայում կապիտալի ներդրման վերաբերյալ (0) 1156. Խորհրդատվություն Բուլղարիայում անշարժ գույքով գործառնությունների (գործարքների) վերաբերյալ (0) 1157. Խորհրդատվություն բույսերի խնամքի վերաբերյալ (1) 1158. Խորհրդատվություն բույսերի պաշտպանության համար թունաքիմիկատների (պեստիցիդների) օգտագործման վերաբերյալ (1) 1159. Խորհրդատվություն բուսաբուծության վերաբերյալ (1) 1160. Խորհրդատվություն գազամուղային համակարգերի շահագործման վերաբերյալ (0)