Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4240 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1181. Բակալավրիատ. քաղաքագիտություն (3) 1182. Բակալավրիատ. քաղաքագիտություն (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 1183. Բակալավրիատ. քաղաքագիտություն (հեռակա ուսուցում) (0) 1184. Բակալավրիատ. քաղաքագիտություն (հեռավար ուսուցում) (0) 1185. Բակալավրիատ. քաղաքականություն և պետական կառավարում (1) 1186. Բակալավրիատ. քաղաքային կադաստր (0) 1187. Բակալավրիատ. քաղաքային կադաստր (հեռակա ուսուցում) (0) 1188. Բակալավրիատ. քաղաքային տնտեսության ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (0) 1189. Բակալավրիատ. քաղաքային տնտեսություն (0) 1190. Բակալավրիատ. քաղաքային տնտեսություն (հեռակա ուսուցում) (0) 1191. Բակալավրիատ. քաղաքացիական պաշտպանություն (1) 1192. Բակալավրիատ. քաղաքացիական պաշտպանություն (հեռակա ուսուցում) (1) 1193. Բակալավրիատ. քարտեզագրություն և կադաստրային գործ (1) 1194. Բակալավրիատ. քարտեզագրություն և կադաստրային գործ (հեռակա ուսուցում) (0) 1195. Բակալավրիատ. քիմիա (0) 1196. Բակալավրիատ. քիմիա (հեռակա ուսուցում) (0) 1197. Բակալավրիատ. քիմիական արդյունաբերության ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (0) 1198. Բակալավրիատ. քիմիական տեխնոլոգիաներ (0) 1199. Բակալավրիատ. քիմիական տեխնոլոգիաներ (դասավանդումը՝ անգլերենով) (0) 1200. Բակալավրիատ. քիմիական տեխնոլոգիաներ՝ ոչ մետաղական և սիլիկատային դժվարահալ նյութերի քիմիայի բնագավառում (0)