Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 1833 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1201. Խորհրդատվություն ԵՄ GSP+ համակարգի պահանջներին արտահանվող մանածագործական արտադրանքի համապատասխանության վերաբերյալ (0) 1202. Խորհրդատվություն ԵՄ դիրեկտիվների վերաբերյալ (0) 1203. Խորհրդատվություն ԵՄ հանրային իրավունքի վերաբերյալ (1) 1204. Խորհրդատվություն ԵՄ մասնավոր իրավունքի վերաբերյալ (1) 1205. Խորհրդատվություն ԵՄ տնտեսական սանկցիաների պայմաններում բեռների փոխադրման վերաբերյալ (0) 1206. Խորհրդատվություն ԵՄ օրենսդրության վերաբերյալ (4) 1207. Խորհրդատվություն եռակցման աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ (1) 1208. Խորհրդատվություն երակային հիվանդությունների վերաբերյալ (0) 1209. Խորհրդատվություն երիկամների հիվանդությունների վերաբերյալ / երիկամաբանի (նեֆրոլոգի) խորհրդատվություն (3) 1210. Խորհրդատվություն երկրաբանական հետազոտությունների վերաբերյալ (0) 1211. Խորհրդատվություն երկրագործության (հողագործության) վերաբերյալ (0) 1212. Խորհրդատվություն երկրաշարժի վտանգի ժամանակ միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ (0) 1213. Խորհրդատվություն երկրաջերմային (գեոթերմալ) էներգետիկայի վերաբերյալ (0) 1214. Խորհրդատվություն զբոսաշրջության (տուրիզմի) ոլորտի զարգացման վերաբերյալ (0) 1215. Խորհրդատվություն զբոսաշրջության (տուրիզմի) վերաբերյալ (1) 1216. Խորհրդատվություն զինվորական օրենսդրության/իրավունքի վերաբերյալ (0) 1217. Խորհրդատվություն էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի օգտագործման վերաբերյալ (2) 1218. Խորհրդատվություն էլեկտրատեխնիկայի վերաբերյալ (0) 1219. Խորհրդատվություն էլեկտրոնային առևտրի և տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման վերաբերյալ (2) 1220. Խորհրդատվություն էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության վերաբերյալ (1)