Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4747 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1501. Գոնորեայի բուժում (1) 1502. Գովազդի հոգեբանության ուսուցում/թրեյնինգ (1) 1503. Գովազդի մասնագետների պատրաստում/թրեյնինգ (3) 1504. Գովազդի շուկայագիտության (մարկետինգի) ոլորտի մենեջերների պատրաստում՝ բուհերի ուսանողների համար (0) 1505. Գոտկասրբանային հատվածում բորբոքային հիվանդությունների (բորբոքումների) բուժում (0) 1506. Գոտկասրբանային հատվածում ցավային համախտանիշով (սինդրոմով) հիվանդությունների բուժում (0) 1507. ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (1) 1508. Գորգագործության ուսուցում (1) 1509. Գորգագործության ուսուցում՝ գործազուրկների համար (0) 1510. Գորգերի մշակում (տոգորում) հականեխիչ բաղադրանյութով (լուծույթով) (1) 1511. Գորգերի մշակում (տոգորում) հրակայուն բաղադրանյութով (լուծույթով) (1) 1512. Գործավարների/ռեֆերենտ-քարտուղարների պատրաստում/թրեյնինգ (2) 1513. Գործարար (կոմերցիոն) բանակցությունների (բիզնես-բանակցությունների) անցկացման հմտությունների ուսուցում/թրեյնինգ (1) 1514. Գործարար կառավարման մասնագետների պատրաստում/թրեյնինգ (0) 1515. Գործարար հաղորդակցության ուսուցում/թրեյնինգ (0) 1516. Գործարար ռազմավարության մշակման և ներդրման մասնագետների պատրաստում/թրեյնինգ (3) 1517. Գործարար ռազմավարության ուսուցում/թրեյնինգ (0) 1518. Գործարար վարքաձևի (բիզնես-էթիկետի) ուսուցում/թրեյնինգ (1) 1519. Գործարարության (բիզնեսի) հիմունքների ուսուցում/թրեյնինգ (1) 1520. Գործարարության (բիզնեսի) հիմունքների ուսուցում/թրեյնինգ (դասավանդումը՝ անգլերենով) (0)