Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 4240 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1821. Բարձր օձիքով մանկական սվիտեր (արտադրություն) (վաճառք) (0) 1822. ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10) 1823. ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (10) 1824. ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂՆԵՐ (1) 1825. ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ԽԱՆՈՒԹ / ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ (1) 1826. ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ / ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ (1) 1827. Բարձրաբերձ աշխատանքների անցկացման լիցենզավորում (0) 1828. Բարձրաբերձ աշխատանքների ուսուցում/թրեյնինգ (1) 1829. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (75) 1830. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (75) 1831. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (75) 1832. Բարձրագույն կրթության բնագավառում օտարերկրյա որակավորման ճանաչում (0) 1833. Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման փորձաքննություն (0) 1834. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. աշխարհայեցողություն (0) 1835. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. առողջագիտություն (0) 1836. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. բեմական արվեստ (բեմարվեստ) (0) 1837. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. բժշկություն՝ բժշկական կենսաքիմիա (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 1838. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. գեղանկարչություն (0) 1839. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. դեղագործություն (ֆարմացիա) (դասավանդումը՝ ռուսերենով) (1) 1840. Բարձրագույն կրթություն՝ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման շնորհմամբ. դերասանական արվեստ (0)