Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 7967 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1961. Բեռնատար ավտոմեքենայի խցիկի տակի բարձիկ (առևտուր) (վաճառք) (2) 1962. Բեռնատար ավտոմեքենայի կարտերի խցուկ (առևտուր) (վաճառք) (1) 1963. Բեռնատար ավտոմեքենայի կցորդման սկավառակ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1964. Բեռնատար ավտոմեքենայի կցորդման սկավառակ (առևտուր) (վաճառք) (3) 1965. Բեռնատար ավտոմեքենայի կցորդման սկավառակի մակադրակ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1966. Բեռնատար ավտոմեքենայի կցորդման սկավառակի մակադրակ (առևտուր) (վաճառք) (2) 1967. Բեռնատար ավտոմեքենայի հովացման համակարգի զտիչ (ֆիլտր) (առևտուր) (վաճառք) (0) 1968. Բեռնատար ավտոմեքենայի ճնշակ (կոմպրեսոր) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1969. Բեռնատար ավտոմեքենայի ճնշակ (կոմպրեսոր) (առևտուր) (վաճառք) (2) 1970. Բեռնատար ավտոմեքենայի ճնշակի (կոմպրեսորի) միջադիր (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1971. Բեռնատար ավտոմեքենայի ճնշակի (կոմպրեսորի) միջադիր (առևտուր) (վաճառք) (2) 1972. Բեռնատար ավտոմեքենայի շարժիչի համակարգչային արատորոշում (դիագնոստիկա) (2) 1973. Բեռնատար ավտոմեքենայի շարժիչի յուղի փոխում (փոխարինում) (1) 1974. Բեռնատար ավտոմեքենայի շարժիչների համալրիչներ (առևտուր) (վաճառք) (0) 1975. Բեռնատար ավտոմեքենայի ռադիատորի լվացում (1) 1976. Բեռնատար ավտոմեքենայի ռադիատորի հովացման օդափոխիչ (օդամղիչ/օդամուղ) (առևտուր) (վաճառք) (0) 1977. Բեռնատար ավտոմեքենայի տանող (սեղմիչ) կցորդման սկավառակ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1978. Բեռնատար ավտոմեքենայի տանող (սեղմիչ) կցորդման սկավառակ (առևտուր) (վաճառք) (2) 1979. Բեռնատար ավտոմեքենայի տարվող կցորդման սկավառակ (առևտուր) (վաճառք) (0) 1980. Բեռնատար ավտոմեքենայի փոխանցման տուփի (փոխանցատուփի) համալրիչներ (առևտուր) (վաճառք) (0)