Թեժ գիծ 113
Որոնել

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ՝ «ՍՓՅՈՒՌ»«Սփյուռի» նախորդ
հրատարակումները


ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


 • տեղեկատուն նախատեսված է նույնանուն ցուցահանդեսների այցելուների շրջանում անվճար տարածելու համար
 • տեղեկատուում ներկայացվում են Հայաստանում և Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) գործող այն ընկերությունները,
  որոնց գործունեությունը համապատասխանում է տեղեկատուի թեմատիկային
 • ընկերությունները տեղեկատուում ներկայացվում են խմբավորված՝ ըստ գործունեության տեսակի


ԻՆՉՊԵՍ Է ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ


 • տեղեկատուն անվճար տարածվում է նույնանուն ցուցահանդեսի այցելուների շրջանում


ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒՄ


 • Հայաստանում, Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) և սփյուռքում գործող ցանկացած ընկերություն տեղեկատուում
  ընդգրկվելու համար պետք է իր գործունեությամբ համապատասխանի տեղեկատուի թեմատիկային և լինի «Սփյուռի» «Արտոնյալ
  բաժանորդ» (տե՛ս «ԴԵՊԻ ՎԵՐ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ)


ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Լայն լսարան
 • տեղեկատուում զետեղված գովազդը տեսնում են ցուցահանդես այցելած բազմաթիվ մարդիկ

Բարձր արդյունավետություն
 • գովազդը տարածվում է տվյալ թեմատիկայով հետաքրքրված անձանց շրջանում

Ազդեցության բարձր աստիճան
 • տեղեկատուում զետեղված գովազդը դիտում են «ակտիվ» մարդիկ՝ ապրանք-ծառայություն
  փնտրողներ, մասնագետներ, ղեկավարներ, ովքեր որոշումներ են կայացնում գնումների վերաբերյալ
 • գովազդը, համալրելով տեղեկատուում ներկայացված տեղեկությունները, ընդգծում է գովազդատուի
  առավելությունները մրցակիցների նկատմամբ, ինչը օգնում է օգտվողին ճիշտ ընտրություն կատարելու

Գովազդատուների լայն շրջանակ
 • թեմատիկ տեղեկատուում գովազդ կարող է տեղադրել ցանկացած ընկերություն, անկախ գործունեության ոլորտից


  • ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


   Տեղեկատուի լեզուն հայերեն
   Էջերի քանակը 4-ից 8
   Տպաքանակը նվազագույնը 1000 օրինակ
   Չափը 21.5 x 30.5 սմ