Տեղեկատու 113
Որոնել

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ՝ «ՍՓՅՈՒՌ»«Սփյուռի» նախորդ
հրատարակումները

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


  • տեղեկատուն նախատեսված է նույնանուն ցուցահանդեսների այցելուների շրջանում անվճար տարածելու համար
  • տեղեկատուում ներկայացվում են Հայաստանում և Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) գործող այն ընկերությունները, որոնց գործունեությունը համապատասխանում է տեղեկատուի թեմատիկային
  • ընկերությունները տեղեկատուում ներկայացվում են խմբավորված՝ ըստ գործունեության տեսակի

ԻՆՉՊԵՍ Է ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ


  • տեղեկատուն անվճար տարածվում է նույնանուն ցուցահանդեսի այցելուների շրջանում

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒՄ


  • Հայաստանում, Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) և սփյուռքում գործող ցանկացած ընկերություն տեղեկատուում ընդգրկվելու համար պետք է իր գործունեությամբ համապատասխանի տեղեկատուի թեմատիկային և լինի «Սփյուռի» «Արտոնյալ բաժանորդ» (տե՛ս «ԴԵՊԻ ՎԵՐ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ)

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Լայն լսարան
  • տեղեկատուում զետեղված գովազդը տեսնում են ցուցահանդես այցելած բազմաթիվ մարդիկ
Բարձր արդյունավետություն
  • գովազդը տարածվում է տվյալ թեմատիկայով հետաքրքրված անձանց շրջանում
Ազդեցության բարձր աստիճան
  • տեղեկատուում զետեղված գովազդը դիտում են «ակտիվ» մարդիկ՝ ապրանք-ծառայություն փնտրողներ, մասնագետներ, ղեկավարներ, ովքեր որոշումներ են կայացնում գնումների վերաբերյալ
  • գովազդը, համալրելով տեղեկատուում ներկայացված տեղեկությունները, ընդգծում է գովազդատուի առավելությունները մրցակիցների նկատմամբ, ինչը օգնում է օգտվողին ճիշտ ընտրություն կատարելու
Գովազդատուների լայն շրջանակ
  • թեմատիկ տեղեկատուում գովազդ կարող է տեղադրել ցանկացած ընկերություն, անկախ գործունեության ոլորտից

ԹԵՄԱՏԻԿ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


Տեղեկատուի լեզուն հայերեն
Էջերի քանակը 4-ից 8
Տպաքանակը նվազագույնը 1000 օրինակ
Չափը 21.5 x 30.5 սմ