Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 2590 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1261. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (կուլտուրաների) աճեցման համար տարածքների վարձակալություն (0) 1262. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (կուլտուրաների) պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից (2) 1263. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (կուլտուրաների) սերմ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (2) 1264. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (կուլտուրաների) սերմ (առևտուր) (վաճառք) (2) 1265. Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի առքուվաճառք (9) 1266. Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալություն (9) 1267. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար ավտոմատ ոռոգման (սմարթ-ոռոգման/«խելացի ոռոգման») համակարգերի մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում (2) 1268. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար ավտոմատ ոռոգման (սմարթ-ոռոգման/«խելացի ոռոգման») համակարգերի նախագծում (4) 1269. Գյուղատնտեսական պարագաներ (պիտույքներ) (առևտուր) (վաճառք) (0) 1270. Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրություն (3) 1271. Գյուղատնտեսական սարքավորումների մշակում (0) 1272. Գյուղատնտեսական սրսկիչ (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (3) 1273. Գյուղատնտեսական սրսկիչ (առևտուր) (վաճառք) (2) 1274. Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում (1) 1275. Գյուղատնտեսական տեխնիկա (գյուղտեխնիկա) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (8) 1276. Գյուղատնտեսական տեխնիկա (գյուղտեխնիկա) (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (ըստ կատալոգի պատվերով) (Իտալիայից առաքմամբ) (0) 1277. Գյուղատնտեսական տեխնիկա (գյուղտեխնիկա) (առևտուր) (վաճառք) (4) 1278. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի (գյուղտեխնիկայի) ապահովագրություն (1) 1279. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի (գյուղտեխնիկայի) գնահատում (5) 1280. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի (գյուղտեխնիկայի) դետալների նորոգում-վերանորոգում (0)