Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Գտնվել է 2502 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1301. ԳՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՆԼԱՅՆ-ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ (1) 1302. Գների տարբերության պայմանագրերով (CFD-պայմանագրերով) գործառնություններ (0) 1303. Գների փորձաքննություն (1) 1304. Գնման առաջարկի (առևտրամրցույթի/տենդերի) մասին հայտարարությունների առաքում (ցրում) կազմակերպություններին՝ էլեկտրոնային փոստով (1) 1305. Գնման առարկաների նախահաշվային գների տրամադրում (0) 1306. Գնման ընթացակարգի արձանագրությունների կազմում (6) 1307. Գնման ընթացակարգի վերահսկողություն (վերահսկում) (0) 1308. Գնման պայմանագրերի կազմում (7) 1309. Գնորդի մոնիտոր (առևտուր) (ներմուծում և վաճառք) (1) 1310. Գնորդի մոնիտոր (առևտուր) (վաճառք) (0) 1311. Գնորդների սոցիալական ցանցի ծառայություններ (0) 1312. Գնված զարդերի անվճար նորոգում-վերանորոգում (0) 1313. Գնումների գործակալի ծառայություններ (1) 1314. Գնումների գործընթացի իրավաբանական ուղեկցում (6) 1315. Գնումների գործընթացի կազմակերպում (1) 1316. Գնումների ընթացքի մոնիտորինգ (0) 1317. Գնումների կառավարման մասնագետների պատրաստում/թրեյնինգ (2) 1318. Գնումների համակարգողի ծառայություններ (0) 1319. Գնումների պլանի կազմում (0) 1320. Գնումների փաստաթղթերի փորձաքննություն (2)