Տեղեկատու 113
Որոնել

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՈԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Գտնվել է 2570 ապրանք/ծառայություն, գործունեության տեսակ

1701. ԳՈՐԳԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ / ԳՈՐԳԵՐ (ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ) (16) 1702. Գորգերի մասնագիտացված լվացում՝ տեղափոխմամբ (1) 1703. ԳՈՐԳԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ (39) 1704. ԳՈՐԳԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ՝ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ (1) 1705. Գորգերի մշակում (տոգորում) հականեխիչ բաղադրանյութով (լուծույթով) (1) 1706. Գորգերի մշակում (տոգորում) հրակայուն բաղադրանյութով (լուծույթով) (1) 1707. ԳՈՐԳԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ / ԳՈՐԳԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ (0) 1708. ԳՈՐԳԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ/ՎԱՐՁՈՒՅԹ (1) 1709. ԳՈՐԳԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹ (1) 1710. Գորգերի վերականգնում (ռեստավրացիա) (1) 1711. ԳՈՐԳԵՐԻ ՔԻՄՄԱՔՐՈՒՄ (12) 1712. ԳՈՐԳԵՐԻ ՔԻՄՄԱՔՐՈՒՄ՝ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ (1) 1713. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) դիզայն (2) 1714. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) լվացում (10) 1715. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) կտրում (1) 1716. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) հակացեցային մշակում (1) 1717. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) մաքրում (12) 1718. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) մաքրում՝ տնային պայմաններում (1) 1719. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) քիմմաքրում (14) 1720. Գորգերի և հատակի ծածկույթների (հատակածածկույթների) քիմմաքրում՝ տեղափոխմամբ (8)