Call center 113
Search

"ICLT" INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGES AND TRAINING

Dear user,

Please when connecting with the company, mention "Spyur" as a source of information.

Please also inform us about any inaccuracies in the information by contacting "Spyur".

"ICLT" INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGES AND TRAINING

View on the map
Learn English and get Cambridge international certificate
 • Contact information
 • Address, telephones
 • Armenia, 0033, Yerevan
  Marshal Baghramyan Ave., 67/1 Building
  (Arabkir adm. district)

  Mon Tue Wed Thu Fri 10:00-19:00
  Sat 10:00-18:00

Dear user,

Please when connecting with the company, mention "Spyur" as a source of information.

Please also inform us about any inaccuracies in the information by contacting "Spyur".

Other information
 • Number of employees
 • From 16 to 50
 • Form of ownership
 • Non-governmental
 • Year established
 • 2009
 • Date of information update
 • 06.07.2022
 • Some keywords 
 • ICLT INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGES AND TRAINING
 • Courses, Course ICLT INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGES AND TRAINING
 • Լեզուների ուսուցում թրեյնինգ անգլերենի անհատական հեռավար ուսուցում՝ առցանց օնլայն-ռեժիմով | Language Training English individual online remote learning
 • Լեզուների ուսուցում թրեյնինգ անգլերենի խմբային հեռավար ուսուցում՝ առցանց օնլայն-ռեժիմով | Language Training English group online remote learning
 • | Language Training English online remote learning
 • Language Courses: English, to Pass International Examinations of TOEFL, IELTS, GRE, GMAT
 • Լեզուների ուսուցում թրեյնինգ անգլերենի՝ միջազգային քննություններն հանձնելու համար անհատական հեռավար ուսուցում՝ առցանց օնլայն-ռեժիմով | Language Training English to Pass International Examinations individual online remote learning
 • Լեզուների ուսուցում թրեյնինգ անգլերենի՝ միջազգային քննություններն հանձնելու համար խմբային հեռավար ուսուցում՝ առցանց օնլայն-ռեժիմով | Language Training English to Pass International Examinations group online remote learning
 • | Language Training English to Pass International Examinations online remote learning
 • | CHILD DEVELOPMENT CENTER, centre
 • | LANGUAGE TRAINING CENTER, Courses, Course, centre
 • LANGUAGE TRAINING CENTERS
 • LANGUAGE TRAINING CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • CHILD DEVELOPMENT CENTERS
 • 225
 • T 7/40
 • 23.06.2010
 • 01.05.22 -
 • 3000